หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ขั้นตอนการปฎิบัติงานของงานการเงิน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานปลัด อง [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาศึกษา อบต.บึงบัว [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2