หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งานด้านภาษีเเละงานด้านพัฒนาชุมชน) [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ๖๓ รอบ ๖ เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. รอบ ๖ เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผน ปปช.63 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน เเบบ ปค.5 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เเบบ ปค.4 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
เเบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละคามโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2