หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน เเบบ ปค.5 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เเบบ ปค.4 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เเบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละคามโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวประจำปี2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)