หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)