หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 

 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ประจำปี พ.ศ.2562  
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ประจำปี พ.ศ.2562
ได้จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
    1.เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามวัย
    3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
    4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด้กและเยาวชนเป้นคนดี มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม
    5.เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
    6.เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความบันเทิง และกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
    7.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.30 น. โดย คุณ จิราภรณ์ ทองชีวงค์

ผู้เข้าชม 232 ท่าน


ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/45

ลำดับภาพที่ 2/45

ลำดับภาพที่ 3/45

ลำดับภาพที่ 4/45

ลำดับภาพที่ 5/45

ลำดับภาพที่ 6/45

ลำดับภาพที่ 7/45

ลำดับภาพที่ 8/45

ลำดับภาพที่ 9/45

ลำดับภาพที่ 10/45

ลำดับภาพที่ 11/45

ลำดับภาพที่ 12/45

ลำดับภาพที่ 13/45

ลำดับภาพที่ 14/45

ลำดับภาพที่ 15/45

ลำดับภาพที่ 16/45

ลำดับภาพที่ 17/45

ลำดับภาพที่ 18/45

ลำดับภาพที่ 19/45

ลำดับภาพที่ 20/45

ลำดับภาพที่ 21/45

ลำดับภาพที่ 22/45

ลำดับภาพที่ 23/45

ลำดับภาพที่ 24/45

ลำดับภาพที่ 25/45

ลำดับภาพที่ 26/45

ลำดับภาพที่ 27/45

ลำดับภาพที่ 28/45

ลำดับภาพที่ 29/45

ลำดับภาพที่ 30/45

ลำดับภาพที่ 31/45

ลำดับภาพที่ 32/45

ลำดับภาพที่ 33/45

ลำดับภาพที่ 34/45

ลำดับภาพที่ 35/45

ลำดับภาพที่ 36/45

ลำดับภาพที่ 37/45

ลำดับภาพที่ 38/45

ลำดับภาพที่ 39/45

ลำดับภาพที่ 40/45

ลำดับภาพที่ 41/45

ลำดับภาพที่ 42/45

ลำดับภาพที่ 43/45

ลำดับภาพที่ 44/45

ลำดับภาพที่ 45/45
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 1,545,655 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10