กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 61-013 สายกลางบ้านเจริญสุข-เพชรฉลูกัณฑ์ หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 7 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
 

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 61-013 สายกลางบ้านเจริญสุข-เพชรฉลูกัณฑ์ หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 7  ตำบลบึงบัว  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.55 น. โดย คุณ ดารัตน์ เอี่ยมฟัง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน