หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพืื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อสนนาคุณ สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภททรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยากำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (หนูน้อยเกมส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาเช่าชุด พร้อมแต่งหน้าและเครื่องประดับ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (หนูน้อยเกมส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองขาว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47