หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ตำบลบึงบัว
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 59,224 ไร่ หรือประมาณ 94.75 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ตำบลบึงบัว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ไม่มีแม่น้ำสายหลักผ่าน มีคลองห้วยน้อยไหลผ่านเป็นบางพื้นที่
 
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 – 25 องศา
 
 
   
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,591 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,278 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80

หญิง จำนวน 4,313 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,506 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 90.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบึงบัวนอก 567 557 1,124 415  
2   บ้านบึงบัวใน 482 480 962 278
  3   บ้านยางตะพาย 329 327 656 188  
4   บ้านมาบฝาง 377 369 746 210
  5   บ้านหนองขาว 354 351 705 199  
6   บ้านหนองไข่เน่า 284 274 558 164
  7   บ้านเพชรฉลูกัณฑ์ 182 159 341 89  
8   บ้านดงยาง 233 256 489 146
  9   บ้านเจริญสุข 351 359 710 210  
10   บ้านยางเกาะ 188 193 381 117
  11   บ้านสระประทุม 381 376 757 191  
12   บ้านประดาหนองแหน 316 359 675 176
  13   บ้านทับเกวียนทอง 234 253 487 123  
    รวม 4,278 4,313 8,591 2,506
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,933,904 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10